Street art predavanja na otvorenom / Street art outdoors lectures


May 15, 2021

Za razumevanje ulične umetnosti je potrebno uroniti u grad, razumeti istoriju, motive i umetnike. Iako je ulična umetnost prisutna više od 50 godina, šira zajednica nije upoznata sa razvojem i vrednošću ovog vizuelnog izraza.

Pridružite se ekipi iz organizacije "Street Art Belgrade" u otkrivanju ulične umetnosti u Beogradu. Pored toga što ćete provesti kvalitetno vreme napolju imaćete priliku da se upoznate i sa onim osobenostima Beograda koje na prvi pogled možda ne primećujete. "Upoznajte svoj grad da biste ga više voleli" je princip na osnovu kojeg su sačinjene street art predavanja na otvorenom a otkrivaće se lokacije Savamala, Dorćol, centar grada, Vračar i 45 Blok. 

To understand street art, it’s necessary to immerse oneself in the city, to understand history, motives and artists. Although street art has been present for more than 50 years, the wider community is not familiar with the development and value of this visual expression.

Join the team from the organization "Street Art Belgrade" in discovering street art in Belgrade. In addition to spending quality time outside, you will have the opportunity to get acquainted with those features of Belgrade that you may not notice at first glance. "Get to know your city to love it more" is the principle on the basis of which street art lectures were made in the open air, and the locations of Savamala, Dorcol, the city center, Vracar and 45 Blok will be revealed.

Grafiti i street art se, kao vrlo prepoznatljivi umetnički izrazi, dešavaju u jedinstvu sa gradom. Zato predavanja neće biti samo o pomenutim umetničkim izrazima već i o suživotu grada i umetnosti.

Sledeća predavanja na otvorenom će se održati:

  • U subotu 22.maja se obilazi 45 Blok, odakle je krenula grafiti kultura u Beogradu. 
  • U nedelju 23.maja, destinacija je čuveni "hall of fame" kod Hipodroma. 

Prijave su obavezne zbog ograničenog broja mesta.

Graffiti and street art, as very recognizable artistic expressions, taking place in unity with the city. That is why the lectures will not only be about the mentioned artistic expressions, but also about the coexistence of the city and art.

The following outdoor lectures will be held:

  • On Saturday, May 22, the 45th Block will be visited, from where the graffiti culture in Belgrade started.
  • On Sunday, May 23, the destination is the famous "hall of fame" near the Hippodrome.

Applications are required due to the limited number of places.

streetart2

Na svakom predavanju se otkrivaju biseri ulične umetnosti, ali kroz prizmu istorije glavnog grada. Predavanja na otvorenom vode profesionalni istraživači i apsolutni zaljubljenici u glavni grad, koji se preko dve decenija bave istraživanjem i popularizacijom ulične umetnosti i grafita.

At each lecture, pearls of street art are revealed, but through the prism of the history of the capital Belgrade. Outdoor lectures are led by professional researchers and absolute lovers of the capital Belgrade, who have been researching and popularizing street art and graffiti for over two decades.


Latest In Culture