Virtuelna izložba grafita i ulične umetnosti / Virtual Exibition of Street Art and Graffiti


December 16, 2020

Prva izložba ulične umetnosti i grafita Beograda u virtuelnom prostoru je dostupna publici iz celog sveta na platformi VR-All-Art. Predstavljeno je preko 40 radova koje su domaći i strani autori stvarali na ulicama Beograda.

The first exhibition of street art and graffiti in Belgrade in virtual space is available to audiences from all over the world on the VR-All-Art platform. Over 40 works created by domestic and foreign authors on the streets of Belgrade were presented.

U jedinstvenom virtuelnom prostoru platforme VR-All-Art postavljena je izložba pod nazivom “Take III - Loving Street art Belgrade”. 

Posetioci iz celog sveta će imati priliku da pristupe izložbi putem veb stranice sa bilo kog kompjutera ili laptopa, kao i uz korišćenje VR opreme. Cilj izložbe je da omogući jedinstveno umetničko iskustvo i upoznavanje sa svetom grafita i ulične umetnosti Beograda. 

Ovo je inovativni pristup predstavljanju ulične umetnosti i grafita koji će omogućiti upoznavanje sa delima koja su domaći i strani umetnici stvarali na ulicama Beograda.

An exhibition entitled "Take III - Loving Street art Belgrade" has been set up in the unique virtual space of the VR-All-Art platform.

Visitors from all over the world will have the opportunity to access the exhibition via a website from any computer or laptop, as well as with the use of VR equipment. The goal of the exhibition is to provide a unique artistic experience and acquaintance with the world of graffiti and street art in Belgrade.

This is an innovative approach to the presentation of street art and graffiti, which will enable acquaintance with works created by domestic and foreign artists on the streets of Belgrade.

Iako ništa ne može da zameni posmatranje i istraživanje grafita i ulične umetnosti u realnom prostoru, u poslednjoj deceniji, a posebno u 2020. godini je postalo očigledno da nove tehnologije daju dodatnu dimenziju ovoj oblasti umetnosti.” – rekla je Ljiljana Radošević, istoričarka umetnosti i autorka izložbe.  

Kada „zakorače“ u prostor izložbe “ Take III - Loving Street art Belgrade”, posetioci mogu da pregledaju preko 40 radova podeljenih u kategorije - stara škola grafita, saradnje više umetnika, karakteri, šabloni, nalepnice, murali... Izložena dela prate tekstovi koji opisuju kontekst u kojem su izabrani radovi nastajali i pružaju uvid u istoriju razvoja grafiti i street art kulture u Beogradu. Tekstovi su na engleskom jeziku, a moguće je i audio praćenje izložbe.

"While nothing can replace the observation and research of graffiti and street art in real space, in the last decade, and especially in 2020, it has become obvious that new technologies give an additional dimension to this field of art." - said Ljiljana Radošević, art historian and author of the exhibition.

When they "step" into the space of the exhibition "Take III - Loving Street art Belgrade", visitors can view over 40 works divided into categories - old school graffiti, collaborations of several artists, characters, templates, stickers, murals ... Exhibited works are accompanied by texts which describe the context in which the selected works were created and provide insight into the history of the development of graffiti and street art culture in Belgrade. The texts are in English, and audio monitoring of the exhibition is possible.

Pored izložbe, u prostoru je postavljena i virtuelna replika jednog beogradskog zida u  prirodnoj veličini. Posetioci mogu da priđu zidu i detaljno pregledaju radove.

Autor projekta je organizacija “Street Art Belgrade” čiji se članovi preko dve decenija bave istraživanjem, dokumentovanjem i popularizacijom ulične umetnosti i grafita. Za izložbu “Loving Street Art Belgrade” su izabrani radovi koji su bili najpopularniji na instagram stranici „Street art Belgrade“ u prethodnom periodu.

In addition to the exhibition, a life-size virtual replica of a Belgrade wall has been set up in the space. Visitors can approach the wall and inspect the works in detail.

The author of the project is the organization "Street Art Belgrade", whose members have been researching, documenting and popularizing street art and graffiti for over two decades. The works that were the most popular on the Instagram page "Street art Belgrade" in the previous period were chosen for the exhibition "Loving Street Art Belgrade”.

Izložba se nalazi na revolucionarnoj platformi VR-All-Art koja služi za izlaganje i istraživanje umetničkih dela u virtuelnim i proširenim svetovima. 

Cilj projekta “Street art Belgrade” i izložbe je da fotografije i informacije o grafitima i uličnoj umetnosti postanu dostupne široj javnosti.

Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

LINK ZA IZLOŽBU

The exhibition is located on the revolutionary VR-All-Art platform, which serves to exhibit and explore works of art in virtual and extended worlds.

The goal of the "Street art Belgrade" project and exhibition is to make photographs and information about graffiti and street art available to the general public.

The project was implemented with the support of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia.

EXHIBITION LINK


Latest In Culture